Pagina wordt geladen ...
zoeken

Asbestinventarisatie

Gebr. Middelveld kan voor u een asbestinventarisatie uit laten voeren zodat u precies weet in hoeverre er asbest in uw schuur, bedrijfshal, stal of loods zit.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

asbestsanering-saneren-middelveld

Zit er asbest in uw bedrijfshal, schuur, stal of loods?

Tot 1994 is er veel asbest verwerkt in bouwmaterialen zoals golfplaten, dakbeschot of schoorsteenkanalen. Asbest is te herkennen aan de vezelachtige structuur en vaak is de kleur wit of lichtgrijs (hoewel het ook andere kleuren kan hebben).

Asbest is o.a. vaak toepast in:

 • Asbest dakbeschot
 • Golfplaten
 • Gevelplaten
 • Rioolleidingen
 • Ventilatiebuizen
 • Rookkanalen
 • Vloerzeil

Minder bekend is dat asbest ook verwerkt kan zijn in:

 • Kit in kozijnen of tussen betonelementen
 • Oude kachels, bv als pakkingkoord
 • Behang
 • Dakgoten
 • Plantenbakken

Wanneer is een asbestinventarisatie van belang?

Een asbestinventarisatie is belangrijk wanneer:

 • U uw stal, loods, bedrijfshal, schuur wilt slopen, renoveren of verbouwen.
 • U werkgever bent en uw medewerkers wellicht aan het gevaar van asbest zijn blootgesteld.
 • U als gemeente of schoolbestuur wilt voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de wetgeving rond asbest.
 • In geval u voor uw brandverzekering zeker wilt zijn dat u niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor milieuschade als gevolg van een eventuele brand (en u wilt aantonen dat uw pand geen asbesthoudende stoffen bevat).

Leidt asbestinventarisatie altijd tot asbestverwijdering?


Een asbestinventarisatie hoeft niet altijd tot asbestsanering of asbestverwijdering te leiden. Dat is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van risico's.

Bij golfplaten spreekt men doorgaans over hechtgebonden asbest, dat wil zeggen dat de vezels goed vast zitten in het materiaal en de kans op vezelemissie dus gering is. Onder invloed van het weer is het echter mogelijk dat golfplaten dusdanig verweerd raken dat er wel vezels loskomen. In een inventarisatierapport wordt de staat van het materiaal en de bijbehorende risico's vermeld.

 

Aanpak en werkwijze bij asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door "procescertificaat asbestinventarisatie" gecertificeerde bedrijven.

Voor een klant die te maken krijgt met asbest is het nieuwe materie en daarmee best veel gedoe, voor ons is het dagelijkse kost en daarmee een kleine moeite om dit voor u te regelen. Wij zien het regelen van een inventarisatierapport dan ook vooral als een stukje extra service.

asbestsanering/deskundig-asbestinventariseerder-middelveld

Deskundig Inventariseerder Asbest: DIA

Het enige dat u als opdrachtgever hoeft te doen, is zorgen dat ten tijde van de inventarisatie de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) toegang tot alle betreffende ruimtes heeft. De DIA onderzoekt deze ruimtes op de aanwezigheid van asbest, meet de verschillende oppervlakten op en neemt monsters. Deze monsters worden naderhand in een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbestvezels.

De resultaten van dit onderzoek worden, samen met alle door de DIA verzamelde gegevens, verwerkt in het uiteindelijke rapport. Daarin staat dan onder meer óf er asbest is aangetroffen en zo ja, waar dit asbest zich precies bevind, welk type asbest het betreft, om welke hoeveelheid asbest het gaat, in welke staat het zich bevindt en bijvoorbeeld ook op welke wijze het asbest dient te worden verwijderd. De kosten van een inventarisatie verschillen per geval.

Sloopmelding

Heeft u besloten dat u van uw asbest af wilt, dan zult u dus eerst een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen. Zonder dit rapport mag er sowieso niet gesaneerd worden. Heeft u het rapport geregeld, dan kunt u de volgende stap zetten; het indienen van de sloopmelding bij uw gemeente.

Voor vrijwel al onze opdrachtgevers verzorgen wij ook dit deel van het proces. Via het omgevingsloket online (OLO) kunt u de melding doen, waarbij u het opgestelde rapport als bijlage meezendt. U hebt hiervoor wel een digi-D nodig. Heeft u de sloopmelding ingediend, dan mag de gemeente er 4 weken over doen om hierop te reageren. Onze ervaring is dat de meeste gemeenten vaak sneller zijn en ruim binnen die periode reageren. Wat u dan van de gemeente ontvangt, noemen we de acceptatie. Dat is een schriftelijke bevestiging dat de sloopmelding is getoetst én in orde bevonden. Een sloopmelding is overigens gratis, er zijn geen leges verschuldigd. Heeft u de acceptatie eenmaal binnen, dan kan er daadwerkelijk gesaneerd gaan worden. De benodigde meldingen bij de diverse controlerende instanties worden, door Gebr. Middelveld, vanzelfsprekend tijdig gedaan zodat aan alle wettelijke eisen is voldaan voordat de eerste plaat van het dak wordt gehaald.

 

Asbestdakenkaart

Op de asbestdakenkaart die op 11 juni 2018 is geïntroduceerd kunt u een indicatie krijgen of een dak asbest bevat. Om zekerheid te hebben moet er een asbestinventarisatie plaatsvinden.

Stukje op RTV Drenthe waarin onze collega Erik kort aan het woord is

Hier vindt u de Asbestdakenkaart

Heeft u vragen over asbestinventarisatie of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact met ons op

Meer over asbestsanering 

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

zoekmachine marketing dotsolutions