Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684
asbest nieuws

Asbestnieuws

 

Asbestlening om sanering van asbestdaken te versnellen

Asbest renovatie

De gemeente Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen, daarom is Drenthe per 15 november 2017 als eerste provincie gestart met een asbestlening. Zowel particulieren als bedrijven kunnen deze lening met lage rente afsluiten.

Meer informatie op de website van nieuwe oogst

 

Zijn de regels rondom asbest overdreven?

Afbeelding 

Slaan we niet een beetje door met de regels? Er wordt wat afgediscusseerd, er zijn meer rechtszaken en de conclusie is dat  de huidige asbestregels misschien ook wat overdreven zijn.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in gesprek met gecertificeerde en niet-gecertificeerde asbestverwijderaars en overweegt het beleid aan te passen.

Meer informatie op de website van Cobouw

Erosie asbestdaken: bodemverontreiniging

Spoedsanering Asbest voor 1 juli 2015

Bodemsanering lijkt in een aantal gevallen noodzakelijk als gevolg van asbesthoudende schuren en stallen. Meer informatie hierover:

Lees het rapport over erosie van Asbestdaken

 

Asbestverbod leidt tot schrikreactie

Asbestverbod leidt tot schrik en paniek

Nog maar net was het besluit inzake het asbestverbod vanaf 2024 bekend en de schrik zat er goed in. Volgens Richard Middelveld is dat duidelijk te merken aan het aantal bezoekers op de website en ook het aantal aanvragen wat opeens binnenkomt. Reden voor Gebr. Middelveld om de dienstverlening rond asbestsanering nog eens goed tegen het licht te houden.

Lees verder: asbestverbod

 

Overijssel koploper sanering asbestdaken

Overijssel is koploper wanneer het gaat om asbestsanering bij bedrijven en bedrijfshallen. Twenterand is inmiddels de elfde gemeente in Overijssel die meedoet. Doelstelling is om eind 2018 80% van de asbestdaken op bedrijventerreinen te hebben gesaneerd. Lees het persbericht.

 

Bodemsanering nodig door honderduizenden asbestdaken

Bij veel agrarische bedrijven en fabrieken is de bodem ernstig verontreinigd door asbest. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de sanering van de bodem.

Trouw: bodemsanering door honderduizenden asbestdaken

 

Onze diensten inzake asbestsanering

Asbestsanering

Wilt u meer informatie over asbestsanering? Neemt u dan contact met ons op!

Lees verder: asbestsanering