Pagina wordt geladen ...
zoeken

Kosten asbestverwijdering en asbestsanering

Kosten asbestverwijdering en asbestsanering: welke factoren spelen mee bij bij de prijsberekening voor een asbestsanering? We noemen er een paar:

 • Je hebt een gecertificeerd bedrijf nodig: Procescertificaat Asbestverwijdering.
 • Er moet een asbestinventarisatierapport gemaakt worden.
 • Er zijn voorschriften voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Er is wet- en regelgeving die door de asbestsaneerder nageleefd moet worden voor, tijdens en na het saneren.
 • Administratieve verplichtingen zoals het LAVS.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

asbest verwijderen

Gecertificeerd bedrijf is verplicht: Procescertificaat Asbestverwijdering 

Een eerste factor die invloed heeft op de prijs van de sanering is de inschakeling van een gecertificeerd bedrijf. Inschakelen van een gecertificeerd bedrijf is verplicht want zelf mag je asbest niet verwijderen (*alleen als particulier mag u maximaal 35 m² geschroefde, hechtgebonden asbest golfplaten demonteren, verpakken en inleveren bij uw gemeente). Een gecertificeerd asbestsaneerder moet voldoen aan veel regels.

Naast de voor de hand liggende wetgeving als het Bouwbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en de Arbowet moet je ook voldoen aan alle voorschriften die staan in het procescertificaat asbestverwijdering, het certificatieschema voor asbestverwijderaars.

Naleving van het procescertificaat asbestverwijdering wordt gecontroleerd door een onafhankelijk partij, de certificerende instelling. Op het gebied van asbest zijn er 2 bedrijven in Nederland die dit mogen doen. Zij bezoeken, afhankelijk van het aantal projecten dat een saneerder op jaarbasis doet, minimaal 6 x per jaar een project en doen daarnaast 1 x per jaar een audit op kantoor. Bij zo'n audit wordt minitieus de hele administratie doorgelicht. Op locatie wordt ook gekeken of de saneerder alles volgens de regels uitvoert. Dat gaat niet alleen over het asbest saneren zelf, maar ook of de saneerders wel volgens het opgestelde werkplan werken en of alle aanwezige saneerders over alle noodzakelijke papieren beschikken. Ook wordt van alle gebruikte machines en apparatuur (shovel, maskers, gereedschap etc.) gecheckt of ze een geldig keuringscertificaat hebben. Er wordt zelfs gecontroleerd of de saneerders wel glad genoeg geschoren zijn.

Het niet naleven van alle regels resulteert voor een asbestsaneerder vaak in erg hoge boetes en in extreme gevallen kan het een saneerder zelfs zijn certificaat kosten. Je kunt dus maar beter zorgen dat je je zaakjes op orde hebt.

Asbestinventarisatie is verplicht

Voordat je überhaupt aan saneren kunt beginnen, zal er een asbestinventarisatierapport opgemaakt moeten worden. Dit is een wettelijke verplichting. Alleen een bedrijf dat procescertificaat Asbestinventarisatie gecertificeerd is, mag zo’n rapport opstellen. Een asbestsaneerder mag dit niet zelf doen. Het is verboden om naast asbestverwijdering binnen 1 bedrijf ook inventarisaties te doen.

asbestsanering/deskundig-asbestinventariseerder-middelveld

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij de sanering

In de praktijk mag je zoals iedereen weet asbest golfplaten alleen verwijderen als je hiervoor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Speciale overalls dus en volgelaatsmaskers met aanblaasunits die de lucht filteren zodat je alleen schone lucht inademt. Na iedere shift van maximaal 2 uur moeten de asbestsaneerders een doucheprocedure volgen waarbij de wegwerpkleding wordt uitgedaan en ze zich helemaal douchen en hun pbm’s schoonmaken.

Hiervoor wordt de deco-unit gebruikt, een soort mobiele douchewagen. Al deze pbm’s en alle machines moeten ook jaarlijks gekeurd worden. Ook een fittest, een test waarbij bij iedere asbestverwijderaar wordt gepast welk masker optimaal aansluit op zijn/haar gezicht, is een jaarlijkse verplichting. Daarnaast wordt iedere werknemer die werkzaam is in het asbest iedere 3 jaar een medische keuring aangeboden.

Wettelijke voorschriften

Dan komen we bij de vierde factor die de prijs bepaalt van de sanering, namelijk een scala aan wet- en regelgeving die door de saneerder moeten worden nageleefd zoals:

 • Het gebied rondom het te saneren dak moet worden afgezet.
 • De ruimte onder het dak moet leeg zijn, alles wat te verplaatsen is, moet eruit.
 • Het demonteren van de golfplaten gebeurt vaak met zwaar materieel zoals een verreiker. Ook wordt steeds vaker een torenkraan gebruikt, omdat een verreiker niet zo ver kan komen.
 • Als de platen zijn verwijderd, moeten de gordingen worden schoongemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel isolatieplaten of dakbeschot dat onder de golfplaten zit. Schoonmaken betekent in dit geval stofzuigen, met een bezem of hogedrukspuit mag je niet aan de slag. Zit er onder golfplaten glas- of steenwol, dan zal dit ook verwijderd, verpakt, afgevoerd en gestort moeten worden als zijnde asbestverdacht. Dit materiaal is namelijk niet schoon te maken. Eigenlijk moet het er na de sanering zo ongeveer uitzien alsof het nieuw is.
 • Een ander voorschrift is dat alle schroef/spijkergaatjes moeten worden uitgeboord omdat daar ook asbestdeeltjes in kunnen zitten. De extra kosten die dat met zich meebrengt maakt dat steeds meer klanten de gordingen dan maar geheel laten verwijderen en afvoeren en nieuwe gordingen (laten) monteren. Als je je dak toch renoveert, is daar ook wel iets voor te zeggen maar er zijn genoeg schuren waar de gordingen nog prima zijn en dan zijn het wel weer allemaal extra kosten natuurlijk.
 • Als de saneerder klaar is met zijn werk moet nog gecontroleerd worden of alles inderdaad schoon is. Ook hiervoor moet weer een onafhankelijke partij worden ingeschakeld. In dit geval moet het een laborant zijn van een bedrijf dat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Als alles in orde is, zal hij een vrijgave afgeven.
 • Alle asbest dat wordt gesaneerd moet dubbel en luchtdicht verpakt worden. Vaak worden golfplaten in een container gedaan waar een grote speciale asbestzak zit. Er moet precies vastgelegd worden wie het asbest afvoert én waar naartoe. Daarvoor wordt per project een afvalstroomnummer aangevraagd. Ook de stortplaats moet gecertificeerd zijn om asbest te mogen aannemen.
 • De kosten voor het afvoeren en storten van asbest zijn behoorlijk hoog en bepalen ook voor een deel de aanzienlijke kosten van het saneren van asbest.

Bovenstaande is eigenlijk nog maar een greep uit de vele zaken die de kostprijs van een asbestsanering bepalen, het gaat te ver om alles te benoemen. Er zijn ontwikkelingen gaande waarbij gezocht wordt naar werkmethoden en technieken die ervoor kunnen zorgen dat asbest op een betere, meer eenvoudige en vooral goedkopere manier kan worden gesaneerd. Vooralsnog blijft asbest verwijderen echter gewoon een prijzige aangelegenheid. Als de wetgeving daarbij ook nog eens keer op keer wordt aangescherpt zal de prijs voor asbest saneren eerder stijgen dan dalen.

Administratieve verplichtingen en het LAVS

Sinds begin 2016 is er een subsidieregeling waarbij iedereen met meer dan 35 m² asbest golfplaten € 4,50 kan ontvangen per m² asbest dat is gesaneerd. Een welkome tegemoetkoming in de kosten weliswaar, maar voor asbestsaneerders levert het in de praktijk behoorlijk wat administratieve rompslomp op. Wil je subsidie ontvangen, is namelijk een van de (overigens weinige) voorwaarden dat de sanering wordt geregistreerd in het LAVS, het Landelijk Asbest VolgSysteem.

Dat systeem bestaat al langer, maar werd nog niet erg veel gebruikt, althans niet op de manier zoals het nu gaat. Sinds deze subsidie is opengesteld kun je er echter van uitgaan dat elke klant daar vanzelfsprekend ook gebruik van wil maken en dus moet nu bijna iedere sanering in het LAVS worden vastgelegd. Het levert een saneerder zoals gezegd veel extra administratie op en die kosten zullen in veel gevallen moeten worden doorberekend. Voor echt kleine hoeveelheden weegt de te ontvangen subsidie daarom soms niet op tegen de extra kosten voor de registratie in het LAVS.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Lees meer over: asbestsanering

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

webdesign dotsolutions