Informatie aanvragen    
0528-263684
subsidie asbest

Subsidieregelingen asbestsanering voor bedrijven en particulieren

Subsidie asbest verwijderen en fiscale voordelen bij asbestsanering. U treft hier alle informatie over landelijke en provinciale subsidies. Voor bedrijven en particulieren. Vanaf 2016 is er extra subsidie beschikbaar gesteld door de overheid wegens het in maart 2015 genomen besluit inzake het verbod op asbestdaken per 2024. Voor het verwijderen en saneren van asbest in stallen, schuren, loodsen of kantoren en/of het plaatsen van zonnepanelen zijn subsidies en fiscale voordelen. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden. Op deze pagina treft u informatie over:

 • subsidieregelingen van de rijksoverheid
 • provinciale subsidieregelingen
 • fiscale voordelen
 • subsidie voor particulieren

Subsidie asbestverwijdering nu ook voor particulieren

Subsidie asbestverwijdering particulieren 2016

Vanaf 2016 is er subsidie voor verwijdering van asbestdaken voor particulieren beschikbaar. Het aanvragen van deze subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2020. Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld, in 2016 gaat het om € 10 miljoen. In totaal komt er tot aan 2020 € 75 miljoen beschikbaar. Per m² kunt u een subsidie van € 4,50 ontvangen. Met de totaal beschikbare subsidiepot kan dus zo'n 16,5 miljoen m² asbest worden gesaneerd. Dat lijkt erg veel, maar aangezien er naar schatting nog 100 tot 120 miljoen m² asbest te saneren is in Nederland is het wellicht toch raadzaam er snel bij te zijn.

Ook voor particulieren

De subsidie asbestsanering is beschikbaar voor particulieren, non-profit organisaties en overheden (onder bepaalde voorwaarden). Agrarische ondernemingen behoren eveneens tot de doelgroep, maar dit was bij eerdere regelingen ook al het geval.

De nieuwe subsidie is niet gekoppeld aan voorwaarden om bijvoorbeeld verplicht zonnepanelen te plaatsen op het nieuwe dak. U kunt al subsidie ontvangen voor daken van 35 m² of meer. U bent verplicht voorafgaand aan de sanering een inventarisatierapport op te laten stellen en om het asbest door een SC-530 gecertificeerd bedrijf te laten saneren. De subsidie kunt u pas aanvragen ná verwijdering van het asbest. Dit dient binnen 6 maanden na de sanering te gebeuren.

Wilt u meer informatie over de subsidie voor particulieren die vanaf januari 2016 beschikbaar is? Neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op de website van de rijksoverheid.

Lees meer: asbestsanering voor particulieren

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling: asbest van het dak

De subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld voor het saneren van asbestdaken Wat houdt deze regeling precies in?

 • € 4,50 subsidie per m² asbestdak
 • Minimum oppervlakte 250 m² te saneren asbest
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen de bouwlocatie
 • Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Zonnepanelen hebben minimale capaciteit van tenminste 5.000 Wpiek
 • Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrij dak dan het gesaneerde dak mag, als het gebouw zich bevindt op een bouwlocatie uit de aanvraag
 • Uitvoering van asbestsanering uitsluitend door gecertificeerde bedrijven

Van deze regeling kunt u gebruik maken wanneer u:

 • agrariër bent
 • een agrarisch bedrijf hebt gehad
 • eigenaar bent van een voormalig agrarisch bouwblok (particulier)

Voor een overzicht van de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u kijken op www.asbestvanhetdak.nl.

 

Provinciale subsidieregeling

Toevoegingen per provincie

De subsidieregeling voor het saneren van asbest icm het plaatsen van zonnepanelen werd aanvankelijk  verlengd in een tiental provincies namelijk: Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland. Voorwaarden voor de provinciale subsidie is de combinatie met plaatsing van zonnepanelen. Die zonnepanelen hoeven overigens niet op hetzelfde dak geplaatst te worden als het dak dat wordt gesaneerd. Combineren en stapelen van subsidie is mogelijk in alle provincies waar de provinciale subsidieregeling voor het verwijderen van asbest is verlengd.

Laatste ontwikkelingen: 13 april 2016

Laatste nieuws rond de subsidieregelingen (per 13 april 2016) is dat een aantal provincies geen subsidieaanvragen meer in behandeling nemen. Dat betreft: Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Groningen. Alleen in Drenthe, Overijssel, Friesland, Utrecht en Limburg is de provinciale subsidieregeling nog van kracht. 

LTO's Dak Aktie!

Leden van LTO kunnen geld terug krijgen bij het gebruiken van voor deze aktie geselecteerde producten van Kingspan en Eternit. De hoogte van de teruggave bedraagt € 0,35/m².

 

Fiscale voordelen voor bedrijven vervallen per 2016

Fiscale voordelen voor bedrijven

Voorheen waren er een tweetal fiscale regelingen namelijk: MIA en VAMIL. MIA staat voor Milieuinvesteringsaftrek. VAMIL staat voor Willekeurige aftrek Milieuinvesteringen. Per 1 januari 2016  zijn deze mogelijkheden vervallen. Investeringen in 2016 m.b.t. het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels kunnen niet meer gemeld worden voor MIA Vamil. 

Wat betekent dit voor u?
Dit betekent dat u wel subsidie voor asbestsanering kunt aanvragen en wellicht is stapelen mogelijk met een provinciale subsidie. Dat ligt er aan waar u gevestigd bent en aan de voorwaarden die de provincie stelt. Meer informatie treft u op: kan ik subsidie krijgen bij asbestverwijdering?

Stapelen subsidie voor asbestsanering mogelijk

Subsidie asbest provinciaal en rijksoverheid stapelen

Het stapelen van subsidie voor het verwijderen van asbestdaken is toegestaan. Dat is bevestigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat betekent dat u in 2016 twee keer subsidie (dubbele subsidie dus) kunt aanvragen voor hetzelfde object en in totaal € 9,- per m² aan subsidie kunt ontvangen. Voor veel mensen die nog aan de slag moeten met het verwijderen van asbest is dit een interessante toevoeging.

Subsidie stapelen: wat betekent dat precies?

 • Op provinciaal niveau wordt er een subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbestdaken wanneer u dit combineert met met plaatsing van zonnepanelen. Deze regeling heet "asbest eraf, zonnepanelen erop". De aanvraagperiode voor de subsidieregeling en de beoogde looptijd was oorspronkelijk tot september 2015. De regeling is nu met een jaar verlengd in 8 provincies namelijk: Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht.
 • Ook het ministerie verstrekt een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken tot een maximum van € 25.000,-. Deze regeling heet "subsidieregeling verwijdering asbestdaken". Aan deze subsidie is geen verplichting gekoppeld om bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen.

Beide subsidies kunnen gestapeld en gecombineerd worden waardoor u dubbele subsidie ontvangt voor hetzelfde project of object. Uiteraard geldt dat alleen wanneer de provinciale subsidie is verlengd in de provincie waar u woont (Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht). Overigens is het wel zaak goed te informeren of uw provincie beperkende voorwaarden stelt als u subsidie wilt stapelen. Zo heeft bijvoorbeeld de provincie Overijssel een maximum van € 15.000,- gesteld aan de totale subsidie die u kunt ontvangen.

Combinatie met zonnepanelen

 Voorwaarde voor de provinciale subsidie is de combinatie met plaatsing van zonnepanelen. Alleen wanneer u een PV-systeem van tenminste 5000 wattPiek laat installeren kunt u € 4,50 subsidie krijgen per m² asbest dat u laat saneren. U moet minimaal 250 m² aan asbest laten verwijderen. De zonnepanelen hoeven overigens niet op hetzelfde dak geplaatst te worden als het dak dat wordt gesaneerd. De subsidie dient voorafgaand aan de sanering te worden aangevraagd. Dat is dus anders dan bij de nieuwe "Subsidieregeling verwijdering asbestdaken", waarbij u de subsidie pas kunt aanvragen nadat u het asbest heeft laten verwijderen.

Asbestverwijdering combineren met zonnepanelen

Afbeelding

Asbestverwijdering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen biedt extra mogelijkheden en kansen. We hebben ze voor u op rij gezet.

Meer over asbestverwijdering en zonnepanelen

Wat moet u nu doen? Welke stappen kunt u ondernemen?

Wat moet u nu doen? Welke stappen kunt u ondernemen?

Voor een gedegen inventarisatie van de financiële mogelijkheden zult u een gesprek met uw boekhouder, accountant of administrateur moeten voeren. Wellicht is ook een gesprek met uw bank noodzakelijk. U moet een aantal zaken op rij hebben:

 • wat kost een asbestsanering in uw situatie?
 • wat voor plannen hebt u met uw bedrijfshal, loods of stal? Oftewel: hoe moet uw nieuwe dak of gevel eruit zien?
 • wat zijn de subsidiemogelijkheden in uw situatie of provincie?
 • komt u in aanmerking voor fiscale aftrek?

Toch noemen wij dit de tweede stap in het gehele plan van asbestsaneren. Er gaat nog een stap vooraf. Gebr. Middelveld BV heeft voor u een compleet stappenplan uitgewerkt inzake asbestsanering.

Meer over Stappenplan asbestsanering

Kosten asbestverwijdering

kosten astbestsanering: welke factoren spelen een rol

Veel mensen zitten ermee, of komen er binnen afzienbare tijd mee te zitten: ze moeten van hun asbestdak af. En dat kost veel geld, dat is algemeen bekend. Maar waarom is het nu eigenlijk zo duur? Simpel gezegd is asbest saneren niet meer dan het demonteren van platen. De manier waarop dat gedaan moet worden is wat het zo duur maakt.

Lees meer: kosten asbestverwijdering

Verwante informatie

Gebr. Middelveld BV: specialist in o.a. asbestsanering

Asbestsanering

Gebr. Middelveld BV is specialist in o.a. asbestsanering en het leveren van constructiewerk bij bedrijfshallen en stallen. Bovendien leveren en monteren wij dak- en gevelbeplating en plaatsen wij zonnepanelen. Technische kennis is gebundeld in ons bedrijf: constructiewerk, installatietechniek en dak- en gevelbekleding. 

Meer over Asbestsanering