Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684

Bestaande woning afsluiten van gas 

Als u denkt: ik zeg mijn contract op en dat is dat... is dat iets te kort door de bocht. Voordat uw woning gasloos is zijn er nog een aantal handelingen nodig. 

Woning afsluiten van gas

gasleiding opgraven

Voordat de gasleiding in het trottoir wordt opgegraven worden er pionnen neergezet om de graafwerkzaamheden af te bakenen.

De gasleiding vooraan de straat wordt blootgelegd. Als de leiding gevonden is wordt voordat de leiding wordt afgesloten veiligheidsmaatregelen genomen.

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheid tijdens afsluiten

Bij het afsluiten van gas moeten er twee medewerkers van de energie maatschappij aanwezig zijn.

Er worden waarschuwingsborden geplaatst met de tekst: “Roken en open vuur verboden”. Ook wordt er dichtbij het werk een brandblusser neergezet. 

Afsluiten

afsluiten leidingVeiligheid tijdens afsluiten

In de aansluiting (t-stuk) wordt een glw-plug gedraaid. Dit is een gasloos werken-plug. In vakjargon wordt dit de wanbetalersplug genoemd.

Daarna wordt de aansluitleiding doorgeknipt. Deze aansluitleiding wordt afgedopt. Het bovenstuk (aansluitstuk) wordt eruit gedraaid.

Op dit moment komt er kortstondig gas vrij. (de druk is 100 millibar) Er wordt zo snel mogelijk een plug ingedraaid.

Gasmeter verwijderen

gasmeter verwijderd

De leiding vanaf de straat blijft liggen, ook aan de kant van het huis wordt deze afgedopt, er blijft dus een stukje loze leiding liggen. Tot in de meterkast wordt de aansluitleiding verwijderd. Dit heeft meerdere redenen:

  • Er zou lekkage kunnen ontstaan van buiten naar binnen, er zou stankoverlast kunnen ontstaan.
  • De invoer kan gebruikt worden voor andere doeleinden.

De gasmeter wordt verwijderd en de mantelbuis in de meterkast wordt afgedicht met gasdichte pur.

Tijdelijk VS Definitief

weg met de gasmeter

De gasaansluiting kan tijdelijk of definitief afgesloten worden. Bovenstaand stuk gaat over het definitief afsluiten. Bij een tijdelijk afsluiting wordt alleen de druk eraf gehaald, de gasmeter blijft zitten. De gasaansluiting blijft zitten, deze wordt alleen verzegeld.

Een tijdelijke afsluiting zal plaatsvinden bij verbouwing of wanbetaling.

Als je de gasaansluiting laat verwijderen vervallen uiteraard de kosten voor vastrecht.

Meer over het project waar de gasmeter werd verwijderd

Wilt u uw woning gasloos maken?

Warmtepomp

Wij kunnen u adviseren over hoe u uw woning gasloos kunt maken. Neem gerust contact met ons op.

Gebr. Middelveld is erkend installateur. Ook voor onderhoud, storingen, reparaties kunt u bij ons terecht.

 

Meer over gasleidingen