Pagina wordt geladen ...
zoeken

Installatiewerkzaamheden in het dorpshuis van Nieuweroord

Naar aanleiding van een rapport controle drinkwaterinstallaties, hebben wij diverse aanpassingen gedaan aan de installatie. Ook hebben wij diverse andere controles en aanpassingen in dit Dorpshuis uitgevoerd. De installatie voldoet weer aan de eisen van de NEN 1010. Tevens zijn de tl armaturen vervangen door LED verlichting.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

controle drinkwaterinstallatie

Controle drinkwaterinstallatie

Naar aanleiding van een rapport van de Waterleidingmaatschappij (controle drinkwaterinstallatie) hebben wij diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Volgens het bouwbesluit moet de drinkwaterinstallatie voor zowel bestaande installaties als de nieuwbouw voldoen aan de NEN 1006 (algemene voorschriften voor leidingwaterinstallatie) en het drinkwaterbesluit. In Drenthe controleert de WMD de drinkwaterinstallaties die op het leidingnet zijn aangesloten, zij doen dit namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ze richten zich hierbij op de bescherming van het leidingnet en de gebruikers van de drinkwaterinstallatie.

Onze opdrachtgever is voor de drinkwaterinstallatie ingedeeld in risicoklasse 3. Dit betekend dat er om de 9 jaar een controle zal plaatsvinden. De WMD geeft in het controlerapport aan op welke punten de installatie niet aan de eisen voldoet. Wij hebben diverse aanpassingen gedaan om weer een goedgekeurde drinkwaterinstallatie te hebben.

brandslang terugslagklep

Aansluiting brandslanghaspels volgens voorschriften

De aansluiting van brandslanghaspels moet aan voorschriften voldoen. In leidingen naar de brandslanghaspel vindt namelijk stagnatie van water plaats. In dit stilstaande water kan uitgroei van bacterieën plaatsvinden, een legionellabacterie is hiervan een voorbeeld. De gevolgen van een legionellabesmetting kunnen zeer gevaarlijk zijn.

Voor de brandslanghaspels hebben wij terugstroombeveiligingen EA geplaatst. Ook zijn er bij de haspels stickers geplaatst met de tekst: Uitsluitend gebruik bij brand/geen drinkwater.

terugslagklep

Terugstroombeveiliging

Ook de tapkranen voor het vullen van de cv-installatie moeten worden beveiligd met een passende terugstroombeveiliging aan het begin bij de aftakking op de goed doorstromende hoofdleiding.

Wij hebben in deze installatie een terugstroombeveiliging CA geplaatst, deze vervangt de oorspronkelijke EA beveiliging. Ook is er riolering aangebracht onder terugslagklep, de terugslagklep kan hier het water op lozen.

terugslagklep bierinstallatie

Geen dode leidingen meer

Aanpassing voor de aansluiting van  de vaatwasser, glazenspoelinrichting en biertapinstallatie.

Voor de vaatwasaansluiting hebben wij een EB keerklep geplaatst. In de toevoerleidingen/slang van de glazenspoelinrichting en de biertapinstallatie zijn EA keerkleppen geplaatst.

De installatie is geinspecteerd op dode afgedopte leidingen. Het komt veel voor dat er in bestaande installaties dode leidingdelen te vinden zijn. Volgens het Drinkwaterbesluit mag de drinkwaterinstallatie geen dode leidingdelen bevatten, er staat vermeld: “Aan  het eind van elke leiding moet een tapinrichting zijn aangebracht”. In dit project is er naast het keukenblok een afgedopt leidingdeel aangetroffen. Deze waterleiding hebben wij verwijderd.

noodverlichting

Noodverlichting

Controle en reparatie van noodverlichting

Door ons is de werking van de noodverlichting gecontroleerd. Het gaat hier om zowel de vluchtweg als de noodverlichting. De lampen, batterijen en kappen zijn hierbij gecontroleerd. Om deze test uit te voeren is de spanning van de installatie afgehaald. We hebben de armaturen vervangen.

Noodevacuatieverlichting en vervangingsverlichting

Of er wel of niet de verplichting is om een noodverlichting te plaatsen is vastgelegd in het Bouwbesluit.

Als de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt moet de noodverlichting in werking treden. Noodverlichting wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron van de normale voeding. De verlichting draagt in belangrijke mate bij aan een veilige situatie voor zowel werknemers als bezoekers. De lichttechnische voorschriften van een noodverlichting staan in de NEN-EN 1838. Noodverlichting is te verdelen in:

  • Noodevacuatieverlichting
  • Vervangingsverlichting

De noodevacuatieverlichting is dan weer te specificeren in:

  • Vluchtroute-aanduiding
  • Vluchtroute-verlichting
  • Anti-paniek-verlichting: deze verlichting is bedoeld om paniek te voorkomen zodat iedereen de ruimte veilig kan verlaten. De verlichting gaat aan zodra de stroom uitvalt.
  • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico: als men zich bevindt op risicovolle plaatsen gaat er noodverlichting aan bij stroomuitval, denk hier bijvoorbeeld aan een plaats wordt gewerkt met chemische stoffen.

Bij dit project is de noodverlichting (zowel de vluchtweg als de noodverlichting) gecontroleerd op werking. Hierbij worden de lampen, batterijen en kappen gecontroleerd. Hieruit is voortgekomen dat er diverse lampen en batterijen zijn vervangen. Ook was het zo dat er diverse noodverlichtingskappen “verbrand” waren, dit komt door verkleuring door hitte. Deze armaturen zijn vervangen.

risico kortsluiting

Inspectie elektrische installatie

Er heeft een NEN3140 inspectie plaatsgevonden. Er waren diverse punten waarin de installatie niet aan de eisen voldeed. Wij hebben de installatie op diverse punten aangepast.

Groepenkast/ Hoofdverdeler: de hoofdvoeding was niet selectief ten opzichte van enkele afgaande groepen, dit houdt in dat als er een kortsluitstroom is, hoger dan de beveiligde waarde, ook de schakelaar verdeler van de discoruimte er uit zal gaan. Wij hebben in de hoofdkast een zekering van 20 A geplaatst, en een zekering van 16 A in de onderverdeling.

Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal vier groepen geplaatst worden. De situatie was zo dat er in meerdere gevallen meer dan 4 eindgroepen gevoed werden door 1 aardlekschakelaar. Wij hebben meerdere aardlekschakelaars geplaatst.

Een kabelschoenverbinding in de railkast heeft onvoldoende afstand tot een andere fase, dit kan kortsluiting veroorzaken. Wij hebben deze situatie gewijzigd.

Sommige groepen waren te zwaar gezekerd, we hebben daarom minder zware zekeringen geplaatst.

We hebben herstelwerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de isolatieweerstand, aderinvoer was onvoldoende, sommige patroonhouders waren niet voorzien van glaasjes.

goedgekeurde installatie

Installatie voldoet weer

Op diverse plaatsen in de installatie was het leidingwerk onvoldoende bevestigd, er waren enkele open lasdozen en vreemde aansluitingen met stekers en contrastekers. We hebben er voor gezorgd dat de installatie weer netjes bevestigd en aangesloten is.

De installatie voldoet weer aan de eisen van NEN 1010.

In de sporthal hebben wij de 84 tl armaturen vervangen door LED tubes, merk Philips master HF 1500mm 22W840 T8.

In de kantine zijn de huidige Lumiance downlighter met een diameter van 195mm vervangen door led downlighters van W/3000k 230V. Het ging hier om 15 stuks.

In de disco, keuken en de wc’s zijn 14 inlegpanelen 60x60 cm geplaatst.

Meer over LED verlichting

Vuurkorf Nieuweroord installatiewerkzaamheden

Installatiewerkzaamheden, ook voor onderhoud, storingen, reparaties

Wij hebben dit project mogen doen voor onze opdrachtgever in Nieuweroord. Gebr. Middelveld is erkend installateur. Ook voor onderhoud, storingen, reparaties kunt u bij ons terecht. Neemt u gerust contact met ons op.

Bekijk andere projecten

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.