Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684

Loodgieterswerk en verzorgen van de elektrische installaties in een geitenstal

Loodgieterswerk

loodgieterswerk

Het loodgieterswerk van deze opdracht bestond uit het aansluiten van de buiten- en binnenriolering. Om de stal is een buitenriolering voor schoon water gelegd. Hierop zijn de hemelwaterafvoeren aangesloten. Het regenwater zal via deze buizen op de sloot geloosd worden.

De buitenriolering voor het vuile water is vanaf de binnenriolering tot 4 meter buiten de gevel aangelegd en is voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken.

Op de binnenriolering zijn diverse lozingstoestellen aangesloten, zoals de doucheput, de toilet en diverse wasbakken/uitstortgootstenen.

Aansluiting drinkbakken met waterleiding

drinkbak

Op een zolder boven de machinekamer hebben wij een waterreservoir geplaatst. Deze opslagtank van 5000 liter zorgt er voor dat er voldoende drinkwater is voor de geiten. Ook wordt dit water gebruikt voor het schoonmaken in de melkput, wij hebben hiervoor slangen met spuitpistolen in de melkput gemonteerd. Het schone drinkwater wordt gebruikt om de melkmachine te koelen via een gesloten systeem, nadat de koeling heeft plaatsgevonden loopt het iets verwarmde water via een mechanische vlotterkraan (vlotter model 717) in de voorraadtank. Er is een opbouwset met AB onderbreking toegepast. De installatie voldoet aan de eisen van een drinkwaterinstallatie. Als er een defect ontstaan in de vlotter zou het kunnen voorkomen dat de opslagtank overstroomt. Hiervoor is er een overloop aan de opslagtank gemonteerd die uitmond in de waterkelder. Om de waterdruk te kunnen leveren van 4/5 bar hebben wij een Suevia pompset MK 3.5-4 m3 geplaatst. Onder de voorraadtank is er rekening gehouden met een lekbak, deze is van EPDM dakbedekking gemaakt. Op de tank zit ook een beveiliging voor een te laag waterpeil. Als het peil te laag komt wordt het water rechtstreeks aangevuld met een vlotter via een rechtstreekse leiding vanaf het waterleidingnet.

De 44 Suevia drinkbakken hebben wij aangesloten door middel van RVS-leidingen. Een bijzonderheid is dat de drinkbakken niet zijn aangesloten aan een hangende leiding (deze bevestiging geeft verhoogd risico op legionella besmetting) maar zijn weggewerkt in het beton. Met rvs zetwerk is de leiding afgeschermd van de thyleen koppelingen zodat de geiten de thyleen niet aan kunnen vreten.

Als de temperatuur beneden het vriespunt komt wordt handmatig een kraan open gezet om circulatie te verkrijgen tegen bevriezing van het systeem. (In de toekomst kan hierop ook nog een rondpomp systeem aangesloten worden, hiermee is met de aanleg van de installatie rekening gehouden.)

Geiser

geiser

Om aan de eisen te kunnen voldoen moet er water geleverd kunnen worden van minimaal 82 graden. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een Bosch geiser Therm 8000S geleverd en gemonteerd. Deze condenserende geiser is een warm water doorstroomtoestel voor de bereiding van warm water tot een maximale temperatuur tot 85 graden celsius. Het toestel heeft een zeer hoog rendement en weinig stilstand verlies en is dus zeer energiezuinig. Deze geiser is een goed alternatief voor de gasboiler/boerderijboiler.

Aansluiting elektrische installatie

meterkast

Voor de nieuwe invoering van elektra is een mantelbuis opgenomen. Het elektriciteitsbedrijf heeft hierdoor de voedingskabel binnengebracht. In de meterkast hebben wij een installatiekast gemonteerd bestaande uit een hoofdschakelaar, aardlekschakelaars ten behoeve van de melkmachine, en diverse installatie automaten voor de aparte groepen. Tevens worden de woning en de huidige loodsen vanuit deze kast gevoed. Een deel van de groepenkast is niet uitgerust met aardlekschakelaars, dit was niet nodig omdat er is gekozen voor een aardingsinstallatie.  

Deze aardingsinstallatie, die aangelegd is rondom de stal, verbindt de installaties, het hekwerk en de spanten met elkaar. Voor de installatie hebben wij het opleverrapport (certificaat van oplevering) geleverd, hiervoor zijn metingen verricht. Om dit certificaat van oplevering zal gevraagd worden door uw leverancier van de melkinstallatie.

Goede aarding is ook nog om andere reden van essentieel belang in de melkveestal. Het melkvee komt in de stal met veel metalen in aanraking die allemaal een verschillende spanning hebben. De stroompjes die ontstaan door het contact met de drinkbakken, roosters en leidingen hebben invloed op melkvee. Melkvee ondervindt namelijk veel eerder hinder dan mensen, het vee kan minder melk produceren en onrustig zijn.

In de stal hebben wij ook de verlichting geplaatst. De verlichting wordt ’s morgens automatisch om 4 uur aangeschakeld en gaat om 8 uur ’s avonds uit. Mocht er tussen deze tijden voldoende daglicht zijn, schakelt de verlichting automatisch uit. Buiten zijn er led armaturen met sensor geplaatst.

Ventilatie

Er is mechanische ventilatie aangelegd. In de doucheruimte is een badkamer ventilator met nadraaitijd geplaatst. Deze is geschakeld door de lichtschakelaar. De lucht wordt door middel van een dakdoorvoer naar buiten gevoerd.

Meer weten over onze installatiewerkzaamheden?

leidingen met spuitpistool

Wij hebben dit project mogen doen voor onze opdrachtgever in Linde (meer dan 30 jaar klant bij Middelveld). Gebr. Middelveld is erkend installateur. Ook voor onderhoud, storingen, reparaties kunt u bij ons terecht. Neemt u gerust contact met ons op.

Andere projecten installatiewerk