Pagina wordt geladen ...
zoeken

Renovatie

Wanneer wij worden benaderd voor een dak-asbestsanering vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. De wensen van de klant worden in dit gesprek besproken. Meestal wil de klant ook een nieuw dak na sanering. Onze afdeling Dak & Gevel kan dit realiseren. Zo zijn er meerdere factoren die bepalend zijn voor het uiteindelijke project.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

situatie voor sanering

Oriënterend gesprek

De volgende vragen komen o.a. naar voren tijdens het oriënterend gesprek :

  • Wat is het oppervlakte van het te saneren dak?
  • Is het terrein vrij te bereiken door een verreiker?
  • Moet er na de sanering een nieuw dak op?
  • Is er de wens zonnepanelen te plaatsen, en is dit in de situatie rendabel?

vraagstukken voor renocatie


Uiteindelijke opdracht

Bij deze klant was de opdracht het renoveren van twee daken.

Het betreft een dak van een ligboxenstal en van een kapschuur. De ligboxenstal heeft een dakoppervlakte van 1080 m2, het dak van de kapschuur heeft een oppervlakte van 515 m2.

Asbest eraf, sandwichdakpanelen en een ventilatienok er weer op! Ook worden er aluminium dakgoten gemonteerd. En om het af te maken monteren we tot slot ook nog eens een PV-systeem bestaande uit 144 Canadian Solar zonnepanelen in combinatie met een GoodWe omvormer.

sanering

Asbestsanering met tussentijdse vrijgaves

Het ging bij deze klant om een flink dak en dus zou de sanering meerdere dagen in beslag nemen. Aangezien het een melkveebedrijf betreft en er dus dagelijks moet worden gemolken, was het noodzakelijk aan het eind van iedere dag de locatie vrij te laten geven. Zolang dat niet gebeurd is mogen er namelijk geen mensen, maar ook geen dieren in het werkgebied komen. Zo’n visuele inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijf dat is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie.

Met de klant is vooraf overlegd dat de stal goed zou worden schoongemaakt. Stof en spinrag op gordingen, spanten, wanden etc. moet allemaal worden verwijderd. Is dat niet het geval dan zal dat problemen opleveren bij de latere visuele inspectie.

Op de dag van de sanering wordt, na nog even kort overleg gehad te hebben met de klant, begonnen met het leggen van folie. Zowel in de stal, over de boxen en op de roosters, als buitenom de stal wordt dik folie gelegd. Mochten er tijdens de sanering stukjes asbest naar beneden vallen dan vallen die op het plastic en kan het naderhand eenvoudig worden opgeruimd. Alle gebruikte folie wordt daarom ook met de golfplaten in de container gedaan en afgevoerd.

Met behulp van een verreiker worden de asbesthoudende platen verwijderd. Om aan alle zijden van zowel de stal als de kapschuur te kunnen komen met de verreiker, zijn er door de klant vooraf ook rijplaten gelegd. De saneerders dragen tijdens de werkzaamheden een veiligheidsharnas en zitten gezekerd aan de werkbak.

De verwijderde platen worden in een afvalcontainer gelegd. In die container wordt een grote zak geplaatst die speciaal is gemaakt voor het verpakken en afvoeren van asbest. Als de zak vol zit wordt deze zorgvuldig gesloten en kan de container worden afgevoerd naar een erkende stortplaats.

dakpanelen na sanering 

Geïsoleerd dak met subsidie

Om in aanmerking te komen voor de energie investeringsaftrek is er gekozen voor een geïsoleerd dak.

Met behulp van een torenkraan worden de sandwichdakpanelen op hun plaats gebracht en gemonteerd.

Meer informatie op de site van de rvo

 

Verbetering stalklimaat door ventilatienok

Met de gekozen ventilatienok (een Air-light ventilatienok)  wordt zorggedragen voor een verbetering van het stalklimaat. De Air-light ventilatienok zorgt voor goede afvoer van afgewerkte lucht en voor een optimale lichtsituatie.

Lucht

Door het schoorsteeneffect in deze nok onstaat er een actief zuigende werking. Zo is er goede ventilatie in de stal.

Licht

De nok is voorzien van polycarbonaat, dit is een lichtdoorlatend plaatmateriaal. De dubbelwandige platen verspreiden het licht in de stal goed en gaan warmte-instraling tegen.

Energievoorziening voor bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering van een melkveehouderij is veel elektriciteit nodig. Deze energie is nodig voor het melken van de koeien, voor het koelen van de melk en ook om de stallen te verlichten.

Daarom is er in dit geval gekozen om een PV-systeem bestaande uit 144 Candian Solar zonnepanelen in combinatie met een GoodWe omvormer te monteren.

Het voordeel bij de meeste agrarische bedrijven is dat er veel dakoppervlakte is zodat er voldoende ruimte is om de zonnepanelen te plaatsen.

Meer informatie over stallenbouw?

Hebt u plannen om een stal of een werktuigenberging te bouwen of te verbouwen? Gebr. Middelveld BV (Hoogeveen) kan u geheel ontzorgen en bouwt hallen, stallen en loodsen van A tot Z.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op!

Neem contact met ons op

Andere Projecten bekijken?

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

website hosting dotsolutions