Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684

Staalconstructie barak herinneringscentrum Westerbork

Gebr. Middelveld BV bracht bij de terugplaatsing van Barak 56 (herinneringscentrum Westerbork) een nieuwe constructie en fundament aan.

Historie van de barakken

Afbeelding Barak 56 kamp westerbork

Na de tweede wereldoorlog werden barakken in kamp Westerbork afgebroken. Ruim 40 jaar later zijn de originele delen teruggeplaatst. Meer over de historie van barakken kunt u op de website van herinneringscentrum Westerbork vinden.

Technische aspecten van de constructie

  • Het fundament van de barak is uitgerust met een negental stuks betonpoeren
  • De staalconstructie is door ons geleverd
  • Er is uitgegaan van drie spantportalen, inclusief windverband en stalen gordingbalken
  • Het materiaal is thermisch verzinkt
Staalconstructie

Constructiewerk monumenten en musea

Staalconstructie kamp 56 Westerbork

Voor constructiewerk bij monumenten, monumentale gebouwen of historische panden en terreinen kunt u bij ons terecht. Wij restaureren, repareren of vervangen o.a. hekwerken, monumentale bruggen, zitbankjes. Meer weten over staalconstructies bij historische panden?

Constructiewerk musea en monumenten