Pagina wordt geladen ...
zoeken

InstallQ-erkenning voor zonnestroomsystemen

Al ruime tijd onwerpen, leveren en monteren wij zonnestroomsystemen op een verantwoorde manier. Maar nu kunnen wij ook aantonen dat wij de kennis in huis hebben om dit dit te doen. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

Keurmerk voor installateurs

Terecht is er al jaren de roep om een keurmerk voor installateurs, specifiek op het gebied van de aanleg van pv-systemen. Een verkeerd aangelegd pv-systeem kan voor aanzienlijke schade zorgen, maar ze worden helaas nog te vaak ontworpen en geïnstalleerd door cowboys die in deze branche stappen puur om snel geld te kunnen verdienen. Kennis van zaken en oog voor veiligheid zijn bij dergelijke aanbieders van minder groot belang.

Als je de onderstaande diploma’s in je bezit hebt word je erkend door het instituut voor erkenningsregelingen voor de installatiebranche InstallQ en ontvangt hiervoor een certificering. Met deze certificering is aangetoond dat wij over alle noodzakelijke elektrotechnische expertise, kennis en kunde van zonnestroomsystemen beschikken. Gebr. Middelveld heeft ervoor gekozen de erkenning te realiseren via Switch2Solar, al 10 jaar toonaangevend in Solar opleidingen.

• Solar-Specialist

• Solar-Topfitter

• Erkende opleiding tot elektrotechnisch installateur

Solar-Specialist

Iemand die deze opleiding bij Switch2Solar met succes afrondt mag zich gediplomeerd ‘Solar-Specialist’ noemen.

In de opleiding wordt geleerd om goed onderbouwd advies te geven, de best renderende zonne-energie systemen te ontwerpen en er wordt veel aandacht besteed aan een gezonde bedrijfsvoering.

Door middel van een examen met zowel open vragen als casussen wordt getoetst of de stof goed begrepen is en of deze goed kan worden toegepast.

Een diploma: Solar-Specialist is hoog aangeschreven.

Opleiding is opgebouwd uit drie onderdelen:

• Algemene kennis

• Economische kennis

• Technische kennis

Algemene kennis

Dit onderdeel behandelt welke ontwikkelingen er zijn op de energiemarkt, wat de positie is van Nederland binnen deze markt en de ontwikkelingen in de Solar-sector. Met deze kennis kan er goed geanticipeerd worden op  veranderingen en kan de klant goed geadviseerd worden.

Economische kennis

Bij dit gedeelte worden de relevante regels, subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen uitgebreid toegelicht. Er wordt geleerd om voor alle doelgroepen (zowel particulier als zakelijk) in de Nederlandse markt de business-case te berekenen. Met deze kennis kan de Solar-Specialist zijn klant goed informeren over het financiele rendement dat is te behalen, zowel nu als in de toekomst.

Technische kennis

Het technische deel van de opleiding is gericht op het systeemontwerp. Er wordt behandeld hoe de verschillende soorten zonnepanelen werken en welke type omvormers er zijn. 

Er wordt behandeld hoe je een schaduwanalyse maakt en men is met deze kennis in staat zelfstandig het best renderende zonnepaneel-systeem te ontwerpen. Er bestaan heel handige tools die veel van dit werk uit handen nemen. Een Solar-Specialist dient zelf echter ook alle onderliggende berekeningen te kunnen maken.

Opleiding solar-specialist

Solar-Topfitter

De opleiding Solar-Topfitter is een opleiding waarin je wordt opgeleid om samen met een collega op de juiste manier een pv-installatie te installeren.

Een ontwerp kan door een zeer kundig persoon zijn gemaakt, maar als de zonnepanelen en de omvormer door onkundige monteurs worden geplaatst kunnen alsnog serieuze problemen ontstaan. Over de montage wordt helaas nog steeds te licht gedacht door veel mensen. De opleiding Solar-Topfitter zorgt dat ook op het gebied van montage en installatie alle kennis in huis is. Wanneer het theorie- en praktijkexamen goed wordt afgerond word je opgenomen in het solar-register.

Meer over de opleiding Solar-Topfitter

Kennis is macht

Wij vinden scholing en kennisvermeerdering van onze medewerkers belangrijk. Lees meer over certificering op een aparte pagina.

Meer over certificering

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

website door webba logo