Pagina wordt geladen ...
zoeken

Inspectie van elektrische installaties

Inspectie van een nieuwe installatie moet voorafgaand aan ingebruikname plaatsvinden. Ook bestaande installaties moeten periodiek gekeurd worden. Wij kunnen deze keuring voor u verzorgen en de benodigde aanpassingen uitvoeren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

Wij voeren inspecties uit aan elektrische installaties o.a. bij:

 • Produktiebedrijven
 • Autobedrijven
 • Horeca-bedrijven
 • Kantoorpanden
 • Particulieren
 • Overheidsgebouwen
 • Zorginstellingen

Keuringsrapport elektrische installatie

Bij een keuring van de elektrische installatie controleren wij de volgende punten:

 • Vereffeningleidingen
 • Is er een groepenverklaring aanwezig en is deze compleet?
 • Zekeringswaarde en passchroef
 • Aardlekwaarde en werking
 • Isolatiewaarde  
 • Aardcircuitimpedantie om aardlek heen
 • Aardpenweerstand (driepuntsmeting)

Isolatiewaarde

De isolatiewaarde kan alleen gemeten worden als er geen verbruiker is aangesloten.

We meten dan:

 • Tussen fase en nul
 • Tussen fase en aarde
 • Tussen nul en aarde

risico kortsluiting

Inspectie elektrische installatie in dorpshuis

Er heeft een NEN3140 inspectie plaatsgevonden. Er waren diverse punten waarop de installatie niet aan de eisen voldeed. Wij hebben de installatie op diverse punten aangepast.

Groepenkast/Hoofdverdeler: de hoofdvoeding was niet selectief ten opzichte van enkele afgaande groepen. Dit houdt in dat als er een kortsluitstroom is, hoger dan de beveiligde waarde, ook de schakelaar verdeler van de discoruimte er uit zal gaan. Wij hebben in de hoofdkast een zekering van 20 A geplaatst, en een zekering van 16 A in de onderverdeling.

Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal vier groepen geplaatst worden. De situatie was zo dat er in meerdere gevallen meer dan 4 eindgroepen gevoed werden door 1 aardlekschakelaar. Wij hebben daarom meerdere aardlekschakelaars geplaatst.

Een kabelschoenverbinding in de railkast heeft onvoldoende afstand tot een andere fase, dit kan kortsluiting veroorzaken. Wij hebben deze situatie gewijzigd.

Sommige groepen waren te zwaar gezekerd, we hebben daarom minder zware zekeringen geplaatst.

We hebben herstelwerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de isolatieweerstand, de aderinvoer was onvoldoende, sommige patroonhouders waren niet voorzien van glaasjes.

Vuurkorf Nieuweroord installatiewerkzaamheden

Installatie voldoet weer

Op diverse plaatsen in de installatie was het leidingwerk onvoldoende bevestigd, er waren enkele open lasdozen en vreemde aansluitingen met stekkers en contrastekkers. We hebben er voor gezorgd dat de installatie weer netjes bevestigd en aangesloten is.

De installatie voldoet weer aan de eisen van NEN 1010.

In de sporthal hebben wij de 84 tl armaturen vervangen door LED tubes, merk Philips master HF 1500mm 22W840 T8.

In de kantine zijn de huidige Lumiance downlighter met een diameter van 195mm vervangen door led downlighters van W/3000k 230V. Het ging hier om 15 stuks.

In de disco, keuken en de wc’s zijn 14 inlegpanelen 60x60 cm geplaatst.

Meer over LED verlichting

Inspectie elektrische installatie bij een hotel/restaurant

Keuring bij een Hotel/Restaurant

Bij een keuring van een hotel-restaurant hebben wij de volgende elektrische installatie gecontroleerd:

 • Hoofdverdeling in de hal
 • Onderverdeelinrichting van het washok en tuinzaal
 • Elektrische installatie in de keuken, restaurant, receptieruimte, bergingen (binnen en buiten), toiletten, zalen, kamers, gang en cv ruimte, hal, serre, garderobe, entree, appartement

Bij onderstaande punten zijn afwijkingen geconstateerd.

 • Isolatiewaardes niet kunnen meten, installatie kon niet spanningsloos gemaakt worden
 • Meterkast voldeed niet aan eisen
 • Aardpenweerstand
 • Loshangende bedrading
 • Balkarmaturen niet volgens voorschriften
 • Wandgoot zonder deksel
 • Lampen zonder beschermingsglas
 • Wandcontactdoos hangt los en is zonder onderplaat bevestigd
 • Armaturen aangesloten d.m.v. VD draad, delen liggen onbeschermd
 • Kap thermische beveiliging vuilwaterpomp mist
 • Lasdoos met open wartel

Wij hebben de benodigde aanpassingen gedaan zodat de installatie weer aan de voorwaarden voldeed.

inspectie elektrische installatie zorgboerderij

Keuring elektrische installatie van een zorgboerderij

Wij hebben diverse aanpassingen gedaan aan de elektrische installatie van een zorgboerderij. Om de installatie weer aan de eisen te laten voldoen moesten diverse aanpassingen gedaan worden.

De zorgboerderij is in verschillende onderdelen ingedeeld:

 • Woning
 • Buitengebouwen
 • Winkeltje
 • Logiegebouw

Afwijkingen in de hoofdkast

 • Glas van patroonhouder loze groep mist
 • Draden van de loze groep hangen los in de meterkas
 • Draaiknop stuk, van lichtgroep
 • Nulleiding van ALS naar lichtgroep is uitgevoerd in soepel VD draad, zijn geen adereind schoenen gebruikt.
 • Aardleiding van OV2 is geen adereind oog gebruikt
 • Voedingskabel naar OV1 is 5x 2,5mm2
 • 2x ALS 500mA mag niet meer gebruikt worden

Afwijking installatiemateriaal en bedrading

 • Te grote invoeropening wandcontactdoos
 • Wandcontactdozen zonder onderplaat
 • Lasdozen niet voorzien van deksel, kapot en open wartels
 • Draden in zicht tussen wandcontactdoos en schakelaar
 • Loshangende kabels
 • Lasdozen met afgeknipte kabels
 • Ondeugdelijk bevesting en invoer TL armaturen
 • Bescherming van gloeilamp armaturen missen
 • Diverse wandcontactdozen zijn verkeerd gemonteerd, klepdeksel moet naar beneden dichtgaan

Wij hebben dit project mogen doen voor onze opdrachtgever in Nieuweroord. 

Ondeugdelijk installatie

Ondeugdelijk aangesloten PV installatie

Het is van groot belang een PV installatie volgens de voorschriften aan te sluiten. Dit geldt natuurlijk ook voor elke andere elektrische-installatie. Er kunnen anders gevaarlijk situaties ontstaan. Zoals bij onderstaande situatie.

De kwH meter werd vervangen door de energieleverancier. Bij het inschakelen ontstond er een branderige lucht. Wij werden toen ingeschakeld om het probleem zo spoedig mogelijk op te zoeken en te verhelpen.

Wat trof onze monteur aan?

Doordat de nul los zat kwam er 400 Volt op de installatie. Er waren meerdere apparaten kapot en er hing een branderige lucht.

Bevindingen van onze monteur:

 • Bij elke omvormer ontbreekt de werkschakelaar
 • Kabels zijn ondeugdelijk ingevoerd in de groepenkast
 • Kabels zijn niet vastgezet
 • Bedrading in de meterkast zit los, en heeft schade
 • Vereffeningleidingen zijn niet aangesloten
 • Wartels van de kabels zijn niet aanwezig (dc zijde)
 • Lasdoppen in de groepenkast zijn niet toegestaan
 • Geen buis gebruikt bij doorvoeringen in de muur
 • Voeding van de PV-installatie is aangesloten voor de hoofdschakelaar
 • Bedrading in de groepenkast is ondeugdelijk (meerdere draden onder 1 klem)

Bij elke omvormer ontbreekt de werkschakelaar

Het is verplicht om een werkschakelaar te plaatsen in de buurt van elke omvormer. Met deze werkschakelaar  kan de omvormer namelijk afgeschakeld worden van het net. Dit is noodzakelijk als er werkzaamheden aan de omvormer moeten worden uitgevoerd.

Vereffeningsleidingen zijn niet aangesloten

Een vereffeningsleiding is de verbinding tussen de hoofdaardrail of hoofdaardklem en  geleidende delen van een gebouwconstructie. Geleidende delen zijn onder andere: metalen leidingen voor voorzieningen zoals gas en water, metalen centrale verwarmings- en luchtbehandelingssystemen.

Elk vreemd geleidend deel  is aangesloten op een afzonderlijke vereffeningsleiding. In dit geval waren de vereffeningsleidingen wel aangelegd maar niet aangesloten. Uiteraard hebben ze dan geen werking.

Wartels van de kabels zijn niet aanwezig (aan de DC zijde)

Het doel van een wartel is het veilig doorvoeren van kabels. Een wartel op de kabel zorgt voor een goede afdichting. Ook zorgt de wartel bij  dynamische belasting van de kabels voor trekontlasting.

Lasdoppen in de groepenkast zijn niet toegestaan

Volgens de regelgeving is de toepassing van lasdoppen in de meterkast niet toegestaan. Er moeten Din rail klemmen worden gebruikt.

Geen buis gebruikt voor doorvoering in de muur

Er waren kabels door de muur doorgevoerd. Er zat echter geen buis om deze kabels. Op deze manier zijn de kabels niet beschermd en zo voldoet de installatie niet aan de voorwaarden.

Voeding PV voor de hoofdschakelaar weggehaald

De hoofdschakelaar (ook wel lastscheider) is de schakelaar in de groepenkast waarmee je alles aangesloten elektrische installaties aan en uit kunt schakelen. In dit geval is de voeding van de PV installatie voor deze schakelaar vandaan gehaald. Er staat dus altijd spanning op de installatie. Dit is een zeer onveilige situatie.

Inspecties van elektrische installatie: ook voor aanpassingen, storingen, reparaties

Wij kunnen inspecties voor u uitvoeren. Maar ook kunnen wij aanpassingen, reparaties doen  en storingen verhelpen.

Neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

Meer over elektriciteit

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

website door webba logo