Informatie aanvragen Vacatures
0528-263684

Riool aanleggen? Riolering verstopt? Last van rioollucht?

Riool aanleggen? Riolering verstopt? Last van rioollucht? Wilt u een riool aanleggen, vervangen of wijzigen?  Gebr. Middelveld BV is specialist in alle rioolwerkzaamheden. Wij werken voor particulieren en bedrijven en voeren werkzaamheden uit bij woningen en bedrijfspanden.

Afvoersysteem van (afval)water

Riolering nieuwbouw

Het riool is een afvoersysteem. Door dit afvoersysteem wordt al het (afval)water naar de waterzuiveringen getransporteerd, het gaat hier om vervuild water en regenwater.

De gemeente zorgt voor de hoofdvoorziening van de riolering. Op deze hoofdvoorziening wordt de riolering van uw woning of bedrijfspand aangesloten. Vanaf de erfgrens is de eigenaar van de woning of het bedrijfspand verantwoordelijk voor de aanleg van de riolering.

Nieuwbouw en nieuwbouwprojecten

Aanleg riool

Wanneer u bij nieuwbouw van uw woning of bedrijfspand uw riool wilt laten aanleggen kunnen wij u van dienst zijn met levering, montage en aanleg. Tevens verzorgen wij aanleg van riool bij nieuwbouwprojecten voor aannemers en woningcorporaties.

Onderhoud, vervangen of wijzigen

Heeft uw riool onderhoud nodig of is het in een zodanige staat dat vervanging nodig is? Of wilt u de bestaande situatie wijzigen en het riool verleggen? Graag zijn wij u van dienst!

Afvoer aansluiten op riolering

Wilt u de afvoer aansluiten op uw riool? Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • aansluiting afvoer toilet op het riool
 • aansluiting hemelwaterafvoer en regenpijpen op het riool
 • aansluiting afvoeren badkamer en keuken op het riool

Verstoppingen: stankoverlast en wateroverlast

Rioolverstoppingen: stankoverlast of wateroverlast

Is uw riool verstopt of hebt u problemen met een verstopte afvoer, gootsteen of toilet? Hebt u wateroverlast of stankoverlast? Belt u ons meteen en we gaan uw riool ontstoppen en reinigen nadat we de verstopping gelokaliseerd. De volgende situaties kunnen duiden op een verstopt riool:

 • het water loopt niet meer goed weg
 • u kunt het toilet niet goed meer doorspoelen
 • u hoort borrelende geluiden uit de afvoer

Bij verstopte leidingen, riool of putten is het noodzakelijk dat ontstopping plaatsvindt. Uiteraard moet dan wel in beeld worden gebracht waar de verstopping precies zit.

Oorzaken:

Oorzaken verstopping riool kunnen zijn: aanle 

 • Het rioolsysteem is verouderd of slecht aangelegd, verzakking van leidingen
 • Door de jaren heen groeien er wortels door het riool
 • Aankoeken van vet, zeepresten, haren, afvalresten, toiletpapier, maandverband, vochtigheidsdoekjes (doorspoelen van alles wat niet in het riool thuis hoort)
 • Verkeerd gebruik van ontstoppingsmiddelen

Rioollucht

Hebt u last van een voortdurende stankoverlast door uw riool? Waarschijnlijk is er sprake van een verstopping of lekkage die verholpen moet worden. Misschien zijn er zaken waar u het aan kunt merken zoals:

 • water dat niet meer wegloopt in de gootsteen of wasbak
 • het toilet dat niet meer afvoert, of het afvoerwater komt naar boven
 • borrelende geluiden die u hoort vanuit de afvoer

Gebr. Middelveld BV kan de stankoverlast verhelpen nadat wij eerst een goede analyse van de situatie hebben kunnen maken.

 

Lekkages: riolering, kelder en kruipruimte

lekkage riolering, kelder of kruipruimte

Lekkages bij de kelder of de kruipruimte kunnen tal van oorzaken hebben zoals harde regenbuien. Maar ze kunnen natuurlijk zorgen voor veel wateroverlast. Ook de riolering kan verstoppingen geven.

 

Informatie en advies over riolering?

Informatie en advies over riolering?

Gebr. Middelveld BV installatietechniek is gevestigd te Alteveer (tussen Hoogeveen en Zuidwolde) en specialist in hemelwaterafvoer. Bent u op zoek naar een loodgieter voor aanleg, onderhoud of vernieuwing van uw riool? 

Neemt u gerust contact met ons op!
 
Meer over Installatietechniek