Pagina wordt geladen ...
zoeken

Winkels en winkelpanden vragen om nieuwe bestemming

Winkels en winkelpanden vragen om nieuwe bestemmingen door de leegstand in de winkelstraten. Winkelpanden moeten regelmatig aangepast worden. Gebr. Middelveld BV kan u daarbij van dienst zijn o.a. wijzigingen constructies, gevels, puien, luifels maar ook daken, ramen en deuren. Ook alle installatiewerk zoals elektra, gasvoorziening, waterleiding etc. kunnen wij voor u aanpassen of vernieuwen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

entree wijzigen

Aanpassing panden door leegstand in winkelstraten

Veel eigenaren van leegstaande winkelpanden zijn genoodzaakt om een nieuwe bestemming te zoeken. Tal van gemeenten zijn daar op dit ogenblik druk mee bezig samen met winkeliersverenigingen en ondernemers. In veel plaatsen is de leegstand van winkels op de publieke agenda gekomen. Doel is om een levendig en divers winkelaanbod te stimuleren. Andere bestemmingen zijn inmiddels volop bespreekbaar. Tal van opties worden her en der besproken zoals:

  • winkels verhuizen naar het midden van de aanloopstraten en winkels aan buitenkant om te zetten in kantoren of woningen (een soort van ruilverkaveling van panden)
  • aanpassingen van het bestemmingsplan
  • in sommige gemeenten wordt zelfs een leegstandsverordering toegepast. Indien er sprake is van een leegstandsverordering, is de eigenaar verplicht om binnen aangegeven tijd leegstand te melden bij de gemeente. Vaak wordt deze verordening toegepast wanneer de gemeente leegstand als maatschappelijk probleem gaat zien of wanneer de leefomgeving en veiligheid wordt aangetast. Na melding wordt het pand opgenomen in een leegstandslijst en binnen bepaalde termijn bepaalt de gemeente of het gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik of dat de eigenaar aanpassingen moet verrichten aan het bedrijfspand. Wanneer leegstand niet tijdig wordt gemeld kan de eigenaar zelfs beboet worden.

Wijziging van winkel naar kantoor of woning of aanpassing winkelpand

Of uw winkel nu de functie van kantoor of woning krijgt: waarschijnlijk dienen er tal van wijzigingen in uw bedrijfspand doorgevoerd te worden. Daarbij kunt u denken aan:

  • wijzigingen in de staalconstructie
  • wijzigingen of aanpassen van deuren en ramen
  • aanpassen of verplaatsen van binnenwanden of scheidingswanden
  • aanpassen van gevel of gevelbekleding
  • aanpassing van gas, water, elektra
  • aanpassing of verwarming van centrale verwarming en CV installaties

aanpassing winkel entree

Aanpassingen gevels, entree of luifels

Om het aangezicht van de gevels te veranderen moeten er vaak (ingrijpende) aanpassingen aan de staalcontructie, draagconstructie en de gevelbeplating gedaan worden. Wij kunnen het aanpassen van de staalconstructie voor onze rekeningen nemen eventueel voorzien van statische berekeningen. Ook het creëren van nieuwe sparingen in de bestaande gevel en het afwerken met zetwerk voeren wij in eigen beheer uit. Soms wordt er gekozen om een aluminium pui in een bestaande dichte gevel te plaatsen. Alle bijkomende werkzaamheden kunnen wij dan verzorgen. Moet de constructie gewijzigd worden in verband met de aanpassing van uw entree? Gebr. Middelveld voert constructiewerk uit bij aanpassingen t.b.v. de entree van o.a. winkels of kantoren.

Aanpassingen installaties

De installateurs van Gebr. Middelveld BV kunnen alle installaties binnen uw pand aanpassen zoals: elektrische installaties, gasinstallaties, watervoorzieningen, airco en ventilatie, CV installaties, riolering, afvoeren, sanitair.


Specialist in utiliteitsbouw

Gebr. Middelveld BV is specialist in utiliteitsbouw (en woningbouw): constructiewerk, installatietechniek, dak- en gevelbekelding. Alle expertise hebben wij in eigen huis.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Utiliteits en Hallenbouw
 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.