Pagina wordt geladen ...
zoeken

Installatiewerk in stallen

Voor diverse installatiewerkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres. Denk dan o.a. aan werkzaamheden ten behoeve van aanleg/aansluiting/montage van:

  • Elektrische installaties
  • Binnen- en buitenriolering
  • Drinkbakken
  • Warmwater toestellen
  • Ventilatie
  • Hogedruk waterbakkensystemen
  • Melkrobot
  • Led-verlichting

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

Loodgieterswerk en verzorgen van de elektrische installaties in een geitenstal

In een geitenstal in Linde hebben wij diverse installatiewerkzaamheden verricht. 

drinkbak met zetwerk

Loodgieterswerk

Het loodgieterswerk van deze opdracht bestond uit het aansluiten van de buiten- en binnenriolering.

Om de stal is een buitenriolering voor schoon water gelegd. Hierop zijn de hemelwaterafvoeren aangesloten. Het regenwater zal via deze buizen op de sloot geloosd worden.

De buitenriolering voor het vuile water is vanaf de binnenriolering tot 4 meter buiten de gevel aangelegd en is voorzien van de benodigde ontstoppingsstukken.

Op de binnenriolering zijn diverse lozingstoestellen aangesloten, zoals de doucheput, de toilet en diverse wasbakken/uitstortgootstenen.

Wij kunnen ook riolering voor u aanleggen, lees er hier meer over

waterreservoir

Aansluiting drinkbakken met waterleiding

Op een zolder boven de machinekamer hebben wij een waterreservoir geplaatst. Deze opslagtank van 5000 liter zorgt er voor dat er voldoende drinkwater is voor de geiten.

Ook wordt dit water gebruikt voor het schoonmaken in de melkput, wij hebben hiervoor slangen met spuitpistolen in de melkput gemonteerd. Het schone drinkwater wordt gebruikt om de melkmachine te koelen via een gesloten systeem, nadat de koeling heeft plaatsgevonden loopt het iets verwarmde water via een mechanische vlotterkraan (vlotter model 717) in de voorraadtank. Er is een opbouwset met AB onderbreking toegepast. De installatie voldoet aan de eisen van een drinkwaterinstallatie. Als er een defect ontstaan in de vlotter zou het kunnen voorkomen dat de opslagtank overstroomt. Hiervoor is er een overloop aan de opslagtank gemonteerd die uitmond in de waterkelder. Om de waterdruk te kunnen leveren van 4/5 bar hebben wij een Suevia pompset MK 3.5-4 m3 geplaatst. Onder de voorraadtank is er rekening gehouden met een lekbak, deze is van EPDM dakbedekking gemaakt. Op de tank zit ook een beveiliging voor een te laag waterpeil. Als het peil te laag komt wordt het water rechtstreeks aangevuld met een vlotter via een rechtstreekse leiding vanaf het waterleidingnet.

De 44 Suevia drinkbakken hebben wij aangesloten door middel van RVS-leidingen. Een bijzonderheid is dat de drinkbakken niet zijn aangesloten aan een hangende leiding (deze bevestiging geeft verhoogd risico op legionella besmetting) maar zijn weggewerkt in het beton. Met rvs zetwerk is de leiding afgeschermd van de thyleen koppelingen zodat de geiten de thyleen niet aan kunnen vreten.

Als de temperatuur beneden het vriespunt komt wordt handmatig een kraan open gezet om circulatie te verkrijgen tegen bevriezing van het systeem. (In de toekomst kan hierop ook nog een rondpomp systeem aangesloten worden, hiermee is met de aanleg van de installatie rekening gehouden.)

geiser Bosch

Geiser

Om aan de eisen te kunnen voldoen moet er water geleverd kunnen worden van minimaal 82 graden. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een Bosch geiser Therm 8000S geleverd en gemonteerd.

Deze condenserende geiser is een warm water doorstroomtoestel voor de bereiding van warm water tot een maximale temperatuur tot 85 graden celsius. Het toestel heeft een zeer hoog rendement en weinig stilstand verlies en is dus zeer energiezuinig. Deze geiser is een goed alternatief voor de gasboiler/boerderijboiler.

Warmwater toestel voor u plaatsen? Lees er hier meer over

stoppenkast

Aansluiting elektrische installatie

Voor de nieuwe invoering van elektra is een mantelbuis opgenomen. Het elektriciteitsbedrijf heeft hierdoor de voedingskabel binnengebracht.

In de meterkast hebben wij een installatiekast gemonteerd bestaande uit een hoofdschakelaar, aardlekschakelaars ten behoeve van de melkmachine, en diverse installatie automaten voor de aparte groepen. Tevens worden de woning en de huidige loodsen vanuit deze kast gevoed. Een deel van de groepenkast is niet uitgerust met aardlekschakelaars, dit was niet nodig omdat er is gekozen voor een aardingsinstallatie. 

Deze aardingsinstallatie, die aangelegd is rondom de stal, verbindt de installaties, het hekwerk en de spanten met elkaar. Voor de installatie hebben wij het opleverrapport (certificaat van oplevering) geleverd, hiervoor zijn metingen verricht. Om dit certificaat van oplevering zal gevraagd worden door uw leverancier van de melkinstallatie.

Goede aarding is ook nog om andere reden van essentieel belang in de melkveestal. Het melkvee komt in de stal met veel metalen in aanraking die allemaal een verschillende spanning hebben. De stroompjes die ontstaan door het contact met de drinkbakken, roosters en leidingen hebben invloed op melkvee. Melkvee ondervindt namelijk veel eerder hinder dan mensen, het vee kan minder melk produceren en onrustig zijn.

In de stal hebben wij ook de verlichting geplaatst. De verlichting wordt ’s morgens automatisch om 4 uur aangeschakeld en gaat om 8 uur ’s avonds uit. Mocht er tussen deze tijden voldoende daglicht zijn, schakelt de verlichting automatisch uit. Buiten zijn er led armaturen met sensor geplaatst.

Ventilatie

Er is mechanische ventilatie aangelegd. In de doucheruimte is een badkamer ventilator met nadraaitijd geplaatst.

Deze is geschakeld door de lichtschakelaar. De lucht wordt door middel van een dakdoorvoer naar buiten gevoerd.

Meer informatie over luchtbehandeling vindt u hier

leidingen met pistool

Wij hebben dit project mogen doen voor onze opdrachtgever in Linde (meer dan 30 jaar klant bij Middelveld).

Plaatsen hogedruk waterbakken systeem in rundveestal

Een project waarbij een hogedruk waterbakken systeem werd geplaatst met bestaand voorraad vat ter vervanging van een lagedruk waterbakken systeem.

spinder waterbakken

Plaatsen frequentie geregelde pomp en Suevia warm water circulatieunit

Het vat is aangepast met 3x een vlotter voor het vullen via wtw water, bronwater of wmd water. Na de tank is er een hydrofoorpomp geplaatst om de waterleiding op druk te houden. Tevens is er in het systeem een rondpomp unit met verwarmingselement geplaatst om tijdens vorst de leidingen ijsvrij te houden (Suevia warm water circulatieunit model 300 met kijkglas).

Spinder drinkbakken

Totaal zijn er 7 nieuwe drinkbakken geplaatst en het betonplex achter deze bakken is vervangen. De bakken zijn met rvs standleidingen aangesloten op een thyleen 32 waterleiding welke aan staaldraad door de stal loopt. Gekozen is voor de volgende spinder materialen:

2x RVS Ventieldrinkbak model 500
2x beschermbeugel model 500
5x RVS drinkbak 200 cm muurbevestiging
5x RVS vlotter met afdekkap

installatiewerk rundveestal

Installatiewerk agrarische sector

Wij zijn gespecialiseerd in installatiewerk in de agrarische sector. Wij zijn gevestigd te Hoogeveen maar in Noordoost Nederland o.a. actief met installatiewerk in de agrarische sector. 

Installatiewerkzaamheden ten behoeve van de melkrobot

Om de melkrobot bij dit bedrijf aan te kunnen sluiten hebben wij diverse installatiewerkzaamheden gedaan.

aansluiten boiler

Boerderijboiler installeren

Er was al een boerderijboiler in het bedrijf aanwezig. Voor de nieuwe melkrobot was er echter meer capaciteit nodig en daarom hebben wij een nieuwe boerderijboiler geleverd en gemonteerd. De A.O. Smith Boiler EQB155N.

Deze boerderijboiler is een speciaal soort boiler die hogere temperaturen beter kan produceren en verdragen. Deze boiler levert water met een temperatuur van 81 graden.

Op de boerderij is een hogere watertemperatuur nodig voor het spoelen en reinigen van de melkinstallatie. Bacteriën moeten gedood worden, het bacterievrij houden van de melkinstallatie is verplicht.

De Smith Boiler EQB155N is een gasboiler. Wij hebben de gasleiding en de waterleiding gemonteerd.

Meer over boilers

pomp grundfoss

Het systeem werkt als volgt:

De Grundfoss pomp zorgt voor een voortdurende circulatie in het systeem. Er staat een watertank (reservoir) waar water wordt opgeslagen dat is opgewarmd doordat dit water is gebruikt voor het koelen van de melktank.

Dit voorverwarmde water (van maximaal 60 graden) gaat naar de boerderijboiler, hier wordt het water verwarmt tot 81 graden.

Door middel van fitwerk, het buigen van bochten door middel van een buigblok en koperpress koppelingen is de boiler aangesloten.

Er is een inlaatcombinatie gemonteerd. Elk gesloten warmwatertoestel moet hiervan worden voorzien. 

inlaatcombinatie

Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie is een combinatie van een afsluiter, een keerklep en een ontlastklep.

De afsluiter heeft als functie de toevoerleiding af te kunnen sluiten. De keerklep heeft als doel: het voorkomen dat verwarmd water terug in de leiding stroomt.

Waarvoor is de ontlastklep?

Als je koud water opwarmt zet het water uit. Hierdoor krijg je meer druk en deze druk moet ergens naartoe. Door de ontlastklep kan deze druk ontsnappen. Het water wat hierbij vrij komt gaat naar de afvoer (het riool).

afsluiters

Afsluiters, mengkraan, douche

Er zijn afsluiters geplaatst voor de besturingskast van de melkrobot. Hiermee kun je de water toevoer afsluiten.

Ook is er een mengkraan aangesloten, en er zal nog een wasbak aangesloten worden.

Verder hebben wij een douche voor het reinigen van de robots gemonteerd. Ook hier zit een afsluiter voor zodat er geen druk op de slang blijft staan.

armaturen led 

Led verlichting

In de separatieruimte monteren wij Led-verlichting. Er zijn Norton AXL 1x1200 stof- en spuitwaterdichte armaturen gemonteerd.

Daarin komen de TL LED tubes (Philips Core pro 16W840CG).

In de separatieruimte kunnen koeien apart gezet worden als je een koe bijvoorbeeld wilt onderzoeken omdat hij kreupel loopt. Uiteraard heb je hierbij voldoende verlichting nodig.

Meer over led-verlichting

melkrobot installatiewerkzaamheden 

Korte lijnen

We hebben de werkzaamheden in regie uitgevoerd.

Hierbij is het veelal zo dat onze monteur en onze opdrachtgever veel overleggen op de werkvloer. De lijnen zijn kort en dit heeft grote voordelen.

Installatiewerk

Wij voeren installatiewerk uit in stallen. Maar ook in: bedrijfspanden, woningen, dorpshuizen etc. 

Bent u ook benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Meer over installatiewerk

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

website door webba logo